Төмс цэвэрлэгч

 

марк хүчдэл, В чадал, кВт Хэмжээ: мм
КЭН-100 380 13.2 315х685х385