хөргөлттэй ширээ
марк тодорхойлолт хүчдэл, В чадал, кВт хэмжээ, мм
СХС-60-01 шүүгээтэй 220 6.2 1485х600х850
СХС-70-01 шүүгээтэй 220 6.2 1425х700х860