КЭН-100

марк хүчдэл, В чадал, кВт хэмжээ, мм
КЭН-100 380 380 13.2