ногоо хэрчигч

марк хүчдэл, В чадал, кВт хэмжээ, мм
МКО-50 380 0.5 485х292х525