хөргөх шүүгээ

марк ашигтай талбай, м/2 хаалганы тоо чадал, кВт хэмжээ, мм ШХ-07 0.67 1 6.7 740х820х2050 ШХ-1.4 1.47 2 9.2 1485х820х2050

View Details
хөргөлттэй ширээ

марк тодорхойлолт хүчдэл, В чадал, кВт хэмжээ, мм СХС-60-01 шүүгээтэй 220 6.2 1485х600х850 СХС-70-01 шүүгээтэй 220 6.2 1425х700х860

View Details
Дундын шүүгээ

марк тодорхойлолт хэмжээ, мм МН-70М талх сахар савтай цай ус тавина. 630х1030х850 МП-90 90 градусын эргүүлэгтэй 1030х1030х850  

View Details
Ус буцалгагч

              марк хүчдэл, В чадал, кВт хэмжээ, мм МКК-150-01 380 0.55 475х680х1065 МКК-300-01 380 0.75 475х680х1090 МКК-500-01 380 1.1 550х760х1185      

View Details